VALMENNUKSET

 
 

Lisää tehoja työhön? Ota tueksesi coach, valmentaja, sparraaja

Työdynamon innovatiinen valmennuspalvelu moderneille työyhteisöille, jotka haluavat auttaa työntekijöitään olemaan parhaimmillaan päivästä toiseen.

Valmennus  ja coaching auttaa saavuttamaan henkilökohtaisia ja ammatillisia tavoitteita. Valmennusprosessissa valmennettava oppii ottamaan käyttöön omia voimavarojaan ja tulee tietoisemmaksi omista ajattelutavoistaan. Voidaan toteuttaa henkilökohtaisena tai ryhmävalmennuksena.
 

PAREMPAA JOHTAMISTA SUOMEEN!

ESIMIES- JA JOHTAMISVALMENNUS

Esimiesvalmennuksen tavoitteena on johtamiskäytäntöjen selkeyttämiseen ja oman johtamisroolin hyödyntäminen. Selkeä  ja onnistunut johtaminen auttaa työntekijöitä toimimaan yrityksen tavoitteita kohti.

JOHTORYHMIEN KEHITTÄMINEN

Toimiva johtoryhmä on edellytys yrityksen menestymiselle, mutta hyvä johtoryhmä ei synny itsestään. Johtoryhmä tarvitsee usein aikaa myös omalle kehittymiselleen - johtoryhmää vaatii huoltoa ja uudistamista.

TIIMIVALMENNUS

Sujuva tiimityö edellyttää myös tiiminjäsenten hyvää tuntemusta toistensa vahvuuksista ja vahvaa luottamusta. Työdynamon tiimivalmennuksissa keskitytään tuottamaan ymmärrettävää ja nopeasti hyödynnettävää tietoa tiiminjäsenten henkilökohtaisista, yhteistyön kannalta tärkeistä, ominaisuuksista sekä keinoista työskennellä yhdessä.


 muutosturva