KUN IHMISET VOIVAT HYVIN, ORGANISAATIO VOI HYVIN

Työnilo lisää tunnetusti työtehoa ja viihtymistä töissä. Työyhteisöön syntyy uupumusta, puhumattomuutta ja klikkejä monista eri syistä ja työnilo katoaa. Onneksi ongelmat ovat myös mahdollisuuksia. Kun ymmärrämme paremmin itseämme, ymmärrämme myös muita. Työyhteisö on erinomainen paikka opetella hyväksymään ihmisten erilaisuutta. Omaa jaksamista ja hyvinvointia voi usein auttaa parhaiten kehittämällä omia asenteitaan.

Johdon, esimiesten tai henkilöstön väsyminen jatkuviin muutos- ja kehityshankkeisiin ja tiukentuviin tulostavoitteisiin näkyy uupumisina ja poissaoloina. Työyhteisökoulutus on mahdollisuus oppia hallitsemaan omia tunteitaan ja toimimaan positiivisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 


UUDET TYÖDYNAMO-KOULUTUKSEMME

 
koulutukset_esimiehet_esimieskoulutus_perhedynamo_tyodynamo_dynamo-tyonohjaus-coaching-tyohyvinvointi-katja-gustafsson.jpg

VIRTAA JOHTAMISEEN

Käytännönläheinen koulutus esimiesasemassa oleville. Koulutuksessa työskennellään omaan työnkuvaan liittyvien esimiestyön haasteiden kanssa positiivisiin voimavaroihin ja arjen tilanteisiin keskittyen. Osallistujat saavat uusia työvälineitä johtamiseen, työssä jaksamiseen, hallinnollisiin töihin ja oman esimiestyön kehittämiseen.

Lisää virtaa uusille esimiehille ja esimiestyöstä kiinnostuneille.

5 h

JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ TAI KYSY LISÄTIETOJA >

 

 


JATKOVIRTAA JOHTAMISEEN

Esimiestyökoulutuksen jatko-osassa keskitytään esimiehen työhyvinvointiin, pedagogiseen johtamiseen ja kehittymiseen koulutuksen ensimmäisessä osassa käsiteltyjä aiheita syventäen. Toiminnalliset työmenetelmät vahvistavat esimiestyötä tekevien pedagogisia valmiuksia ja auttavat omien vahvuuksien löytämisessä ja hyödyntämisessä.

Lisää virtaa esimiehille ja esimiestyöstä kiinnostuneille.

5 h

JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ TAI KYSY LISÄTIETOJA >


STARTUP REALITY CHECK!

koulutukset_startup_perhedynamo_tyodynamo_dynamo-tyonohjaus-coaching-tyohyvinvointi-katja-gustafsson.jpg

Kannattava breikki alku- ja kasvuvaiheessa oleville yrityksille. Valmennuksessa pysähdytään startup-yritysten peruskysymysten äärelle. Onko teillä oikea porukka kasassa? Minkälaisia rooleja teillä on ja vedättekö samaan suuntaan, kohti yhteistä visiota? Mitä teette, jos sukset menevät jostain syystä ristiin? Pohjatyöt kannattaa tehdä kunnolla jo kasvuvaiheessa, vaikka vauhtia tuntuisi riittävän ihan omasta takaa. Reality check -valmennus tarjoaa herättävän breikin, jonka jälkeen olette paremmin valmistautuneita kasvuun ja sen tuomiin haasteisiin.

Koulutuksesta vastaa Työdynamon vieraileva tähti, työ- ja organisaatiopsykologi ja startup-valmentaja Mari Järvinen.

Tervetuloa keskiviikkona 7.6. klo 9.00 Logomo Byrån aulaan aamukahville kuulemaan lisää!

JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ TAI KYSY LISÄTIETOJA >

 


koulutukset_esimiehet-riitatilanne_esimieskoulutus_perhedynamo_tyodynamo_dynamo-tyonohjaus-coaching-tyohyvinvointi-katja-gustafsson.jpg

RISTIRIITOJEN RATKAISU TYÖYHTEISÖSSÄ

Esimiesten työajasta saattaa kulua kohtuuton osa aikuisten ihmisten välisten ristiriitojen selvittelyyn. Tehokas ja käytännönläheinen koulutuspaketti auttaa löytämään yhteisen kielen vaikeissakin asioissa ja antaa toimintamalleja ristiriitatilanteisiin ja niiden ratkaisuun. Koulutuksessa voidaan käsitellä konkreettisiin tilanteisiin sovellettuna esimerkiksi työyhteisökonfliktin syitä, lainsäädäntöä, eri toimijoiden roolia ja ristiriidoille altistavien tekijöiden tunnistamista.

Koulutus on räätälöitävissä työorganisaation tarpeisiin neljän tunnin tehokoulutuksesta aina kahden päivän kurssiin. Koulutukseen voidaan lisätä jatko-osa, jossa työskennellään osallistujien omien esimerkkitapausten parissa käytännönläheisesti. Saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisää virtaa esimiehille, työnjohtajille, ylemmälle johdolle, luottamushenkilöille ja työsuojelurooleissa toimiville.

Koulutuksesta vastaa Työdynamon vieraileva tähti, kokenut työ- ja organisaatiopsykologi Mari Järvinen.

JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ TAI KYSY LISÄTIETOJA >


koulutukset_power-projekti_koulutoimi_mielenterveyspalvelut_esimieskoulutus_tyodynamo_dynamo-tyonohjaus-coaching-tyohyvinvointi-katja-gustafsson.jpg

POWER-PROJEKTI: RAKENNETTA JA TEHOA TYÖHÖN

Koulutusprojekti sosiaali- ja terveystoimen, koulutoimen ja ennaltaehkäisevien mielenterveyspalveluiden käytäntöjen kehittämiseen, työskentelytapojen tehostamiseen ja positiivisen struktuurin luomiseen. Koulutuksessa painotetaan voimavarakeskeistä uudistamista ja itsenäisten työmenetelmien käyttöönottoa. Koulutusprojektin myötä päätöksen teko helpottuu, asiakaslähtöisyys kehittyy ja toiminta tehostuu.

Projekti sisältää mm. Kick off -päivän, jossa asetetaan tavoitteet, kokouskäytänteiden kehittämistä, verkostotaitojen kehittämistä ja esimiesten työmenetelmien kehittämistä.

Lisää virtaa sosiaali- ja terveystyön ammattilaisille, koulutoimessa työskenteleville, mielenterveyspalvelujen parissa työskenteleville ja esimiehille.

10 kk + 5 seurantatapaamista projektin avainhenkilöiden kanssa

JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ TAI KYSY LISÄTIETOJA >


 

TUTUSTU TYÖHYVINVOINTI DYNAMON MUIHIN TYÖNOHJAUSPALVELUIHIN

 


Työhyvinvointi

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Tiimijohtaminen

Eväitä johtamiseen

Työyhteisötaidot

Persoona työvälineenä, kokemuksellinen oppimis- ja kasvuprosessi

Mindfulness työpaikalla


JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ TAI KYSY LISÄTIETOJA >