TYÖNOHJAUS

 
 

Työnohjaus on vahvasti eteenpäin katsovan organisaation tapa pitää huolta henkilöstönsä hyvinvoinnista ja kasvusta työntekijöinä. Yhdessä tekemällä ratkaistaan sisäisiä haasteita ja luodaan uusia toimintatapoja.

 

TYÖNOHJAUSMUODOT

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista yhdessä ammattilaisen kanssa. Työskentely etenee ohjattavan itse asettamien tavoitteiden pohjalta. Keskeinen väline on vuorovaikutusprosessi, jossa etsitään konkreettisia ratkaisuja.

Ryhmätyönohjaus on jokaisen ryhmän jäsenen omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden jäsentämistä suhteessa ryhmän yhteiseen tehtävään ammattilaisen opastuksella.

Esimiesten työnohjaus tarjoaa tilaisuuden purkaa työhön liittyviä tilanteita luottamuksellisesti, kehittää omaa johtamistapaa ja hallita työpaineita. Voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena.