TUKEA EMOTIONAALISESTI KUORMITTAVAAN TYÖHÖN

Sosiaali- ja terveysalalla työ on emotionaalisesti kuormittavaa. Asiakastilanteet ovat vaativia ja työssä kohdattavien perheiden problematiikka haastavaa. Autettavan kokema trauma voi vaikuttaa myös auttajaan. Olen perehtynyt myötätuntouupumukseen, sijaistraumatisoitumiseen ja keinoihin, joilla niiltä voi suojautua ja selvitä emotionaalisesti kuormittavassa työssä. Työnohjaus auttaa ja tukee vaikeiden asioiden käsittelemisestä.

Traumatisoituneiden lasten kanssa työskentelevät aikuiset ja sijaisperheet hyötyvät myös vuorovaikutuskoulutuksesta, etenkin jos perheellä ei ole aikaisempaa kokemusta sijaisperheenä toimimisesta. 

Olen erikoistunut kiintymyssuhdevaurioisten ja traumatisoituneiden lasten kohtaamiseen perhehoidossa, päiväkodissa ja koulussa. 


UUDET PERHEDYNAMO-KOULUTUKSEMME

 
koulutukset_erityisnuoret_perhedynamo_tyodynamo_dynamo-tyonohjaus-coaching-tyohyvinvointi-katja-gustafsson.jpg

NUOREN ENNAKOITAVA ARKI

Strukturoidun arjen koulutus nuorten kanssa työskenteleville. Jäsennelty, ennakoitava arki ehkäisee väkivaltatilanteita ja aggressiivista käytöstä sijaishuollossa. Koulutuksessa käydään läpi strukturoidun arjen rakennuspalikoita. Nuorten kanssa työskentelevät saavat konkreettisia työkaluja esimerkiksi haastavista vuorovaikutus- ja ohjaustilanteista selviämiseen.

Lisää virtaa sijaishuollon ammattilaisille, vammaistyöntekijöille, lastensuojelun esimiehille ja muille nuorten kanssa toimiville.

6 h

JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ TAI KYSY LISÄTIETOJA >


koulutukset_omaohjaus_perhedynamo_tyodynamo_dynamo-tyonohjaus-coaching-tyohyvinvointi-katja-gustafsson.jpg

OMAOHJAUS TYÖMENETELMÄNÄ

Koulutus kuntouttavaa ohjaustyötä tekeville. Koulutuksessa tutustutaan omaohjaajuuteen työmenetelmänä eri työympäristöissä ja -yhteisöissä ja käydään läpi ohjaustyön voimavaroja ja sudenkuoppia. Osallistujat oppivat tekemään suunnitelmallista omaohjaustyötä asiakkaan parhaaksi omat rajat tunnistaen ja hyödyntämään työryhmän tukea omassa työssään.

Lisää virtaa sijaishuollon, perheryhmäkotien, vastaanottoyksiköiden ja perhekeskusten työntekijöille.

8 h

JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ TAI KYSY LISÄTIETOJA >


koulutukset_traumatisoituneet-lapset_perhedynamo_tyodynamo_dynamo-tyonohjaus-coaching-tyohyvinvointi-katja-gustafsson.jpg

TRAUMATISOITUNUT LAPSI JA VUOROVAIKUTUS

Konkreettisia työkaluja sisältävä koulutus traumatisoituneita lapsia ja nuoria hoitaville. Koulutuksessa tutustutaan vuorovaikutteiseen kehityspsykoterapiaan perustuvaan hoitomalliin, joka parantaa lapsen ja ohjaajan vuorovaikutusta. Osallistuja saa käytännönläheisiä työskentelymalleja kiintymyssuhdevaurioituneen lapsen tai nuoren tukemiseen erilaisissa tilanteissa oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.

Lisää virtaa sijaisperheille, lastensuojelulaitosten työntekijöille ja sosiaalityöntekijöille.

JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ TAI KYSY LISÄTIETOJA >


 

TUTUSTU TYÖHYVINVOINTI DYNAMON MUIHIN KOULUTUKSIIN

 

Työhyvinvointi

Työyhteisötaidot

Arjen ihmeet! Kiintymyssuhdevaurioisen lapsen kohtaaminen.

NLP Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys työvälineenä lasten kanssa työskentelyssä

 

Dynamosta saat uutta virtaa työhön.

JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ TAI KYSY LISÄTIETOJA >