KOULUTUKSET TYÖYHTEISÖLLE

 
 

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU ®1 -KOULUTUS

Kauttamme myös Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu-koulutus!

Kou­lu­tuk­ses­sa osal­lis­tu­ja:

  • Saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

  • Rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä.

  • Saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.

”Työdynamon valmennukseen sijoitettu raha tuli moninkertaisesti takaisin, sillä sairauspoissaolot pienenivät puoleen edellisestä vuodesta. Työilo saatiin takaisin.”


Mindfullness-päivä

Tietoisuustaitojen eli minfulnessin hyödyntäminen työpaikoilla opettaa pysähtymään tähän hetkeen. Läsnäolon taidon harjoitteleminen kehittää kiireen hallintaa ja lisää hyvinvointia ja luovuutta. Mindfulness-harjoitukset auttavat keskittymään olennaiseen ja palautumaan stressaavista tilanteista. Työn tuottavuus paranee, kun stressi ja ahdistus vähenevät. Mindfulness-taidot vaikuttavat myönteisesti johtamiseen, tiimien yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.

Yrityksen tarpeisiin räätälöitävä Mindfullness-koulutus voi sisältää esimerkiksi työyhteisön virkistyspäivään liitettäviä inspiraatioluentoja ja/tai workshop-työskentelyä tai pitempikestoisen koulutuksen.

Inspiraatioluennot:

Räätälöitävissä kohderyhmän mukaan esim. esimiehille, asiantuntijoille tai koko henkilöstölle. Teemaesimerkkejä: työhyvinvointi, rento tuloksellisuus, tunneäly ja asiakaspalvelu. Kesto 1–3 tuntia.

Workshopit:

Räätälöitävissä ja teemoitettavissa luentojen tavoin eri kohderyhmille, sopii hyvin osaksi yrityksen kehityspäiviä. Osallistavat workshopit kestävät 2–4 tuntia.

Kehittämisohjelmat:

Pidemmässä jaksossa toteuttava koulutus, jossa tutustutaan mindfullness-taitojen perusmenetelmiin ja osallistujien omaan harjoitteluun. Kesto 1–3 päivää tai 3–10 tapaamisen sarja.