KOULUTUKSET JOHDOLLE

 
 

POWER-PROJEKTI: RAKENNETTA JA TEHOA TYÖHÖN

Koulutusprojekti sosiaali- ja terveystoimen, koulutoimen ja ennaltaehkäisevien mielenterveyspalveluiden käytäntöjen kehittämiseen, työskentelytapojen tehostamiseen ja positiivisen struktuurin luomiseen. Koulutuksessa painotetaan voimavarakeskeistä uudistamista ja itsenäisten työmenetelmien käyttöönottoa. Koulutusprojektin myötä päätöksen teko helpottuu, asiakaslähtöisyys kehittyy ja toiminta tehostuu.

Power-projekti

Projekti sisältää mm. Kick off -päivän, jossa asetetaan tavoitteet, kokouskäytänteiden kehittämistä, verkostotaitojen kehittämistä ja esimiesten työmenetelmien kehittämistä.

Lisää virtaa sosiaali- ja terveystyön ammattilaisille, koulutoimessa työskenteleville, mielenterveyspalvelujen parissa työskenteleville ja esimiehille.

10 kk + 5 krt seurantatapaamista projektin avainhenkilöiden kanssa

”Katja on todella vuorovaikutteinen, positiivinen ja energinen ohjaaja, hänen intohimonsa työn kehittämiseen tarttuu väkisinkin kaikkiin.”


RÄÄTÄLÖITÄVÄT KOULUTUKSET

TYÖHYVINVOINTIKOULUTUS

Yrityksen tarpeisiin räätälöitävä työhyvinvointikoulutus, joka alkaa työntekijöiden henkilökohtaisen tilanteen kartoituksella. Kartoituksen jälkeen mahdollisista muutossuunnista sovitaan yhdessä ja muutokset esimerkiksi elintavoissa ja asenteissa käynnistetään pienin askelin. Työntekijät saavat ajatuksia ja ohjeita hyvinvointiin ja ohjausta oikeaan suuntaan. Tavoitteena on motivoida jokainen tekemään muutoksia itse ja hoitamaan itse itseään. Näin muutoksista tulee todellisia ja pysyvämpiä.

Sijoittamalla ennakoivaan työnhyvinvointiin säästetään selvää rahaa:
Sairaslomalla olevan työntekijän palkka sivukuluineen + juoksevat kulut 40 €/h x 5 pvä = 1600 €/viikko
Kahden viikon sairasloman hinta = n. 3200 €

Samalla hinnalla saa esimerkiksi n. 32 yksilötyönohjausta eli melkein kolmen vuoden työnohjaukset!