KOULUTUKSET ESIMIEHILLE

 
 

VIRTAA JOHTAMISEEN 5h

Käytännönläheinen koulutus esimiesasemassa oleville. Koulutuksessa työskennellään omaan työnkuvaan liittyvien esimiestyön haasteiden kanssa positiivisiin voimavaroihin ja arjen tilanteisiin keskittyen. Osallistujat saavat uusia työvälineitä johtamiseen, työssä jaksamiseen, hallinnollisiin töihin ja oman esimiestyön kehittämiseen.

Lisää virtaa uusille esimiehille ja esimiestyöstä kiinnostuneille.

”Esimiesvalmennuksessa olen oppinut rajaamaan työtäni, löytänyt työvälineitä työyhteisön kanssa työskentelyyn sekä kehittynyt huikeasti viestintä- ja vuorovaikutustaidoissani.”

Virtaa johtamiseen

JATKOVIRTAA JOHTAMISEEN 5h

Esimiestyökoulutuksen jatko-osassa keskitytään esimiehen työhyvinvointiin, pedagogiseen johtamiseen ja kehittymiseen koulutuksen ensimmäisessä osassa käsiteltyjä aiheita syventäen. Toiminnalliset työmenetelmät vahvistavat esimiestyötä tekevien pedagogisia valmiuksia ja auttavat omien vahvuuksien löytämisessä ja hyödyntämisessä.

Lisää virtaa esimiehille ja esimiestyöstä kiinnostuneille.


RISTIRIITOJEN RATKAISU TYÖYHTEISÖSSÄ

Esimiesten työajasta saattaa kulua kohtuuton osa aikuisten ihmisten välisten ristiriitojen selvittelyyn. Tehokas ja käytännönläheinen koulutuspaketti auttaa löytämään yhteisen kielen vaikeissakin asioissa ja antaa toimintamalleja ristiriitatilanteisiin ja niiden ratkaisuun. Koulutuksessa voidaan käsitellä konkreettisiin tilanteisiin sovellettuna esimerkiksi työyhteisökonfliktin syitä, lainsäädäntöä, eri toimijoiden roolia ja ristiriidoille altistavien tekijöiden tunnistamista.

Koulutus on räätälöitävissä työorganisaation tarpeisiin neljän tunnin tehokoulutuksesta aina kahden päivän kurssiin. Koulutukseen voidaan lisätä jatko-osa, jossa työskennellään osallistujien omien esimerkkitapausten parissa käytännönläheisesti. Saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

TAITOJA TAPPELUN SIJAAN

ORGANISAATION TYÖYHTEISÖSOVITTELUN OSAAJAKOULUTUS

Koulutus tuo esimiehille ja asiantuntijoille keinot ja välineet kohdata ristiriitoja ja auttaa osapuolia löytämään ratkaisuja.

• Kolmipäiväinen koulutus kahdessa jaksossa noin 1–2 kuukauden aikana.

• Voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai erikseen sovitussa ympäristössä.

• Voidaan järjestää useamman organisaation yhteiskoulutuksena.

• Enintään 20 hengen ryhmä.

• Kouluttajana työyhteisösovittelun erityisosaaja ja kouluttaja Jonna Linnanahde.

Ristiriitojen ratkaisu työyhteisössä

Lisää virtaa esimiehille, työnjohtajille, ylemmälle johdolle, luottamushenkilöille ja työsuojelurooleissa toimiville.