KOULUTUKSET

Täältä löydät valmiit koulutuspakettimme. Työdynamon kautta voit ostaa myös yksittäisiä terapia- ja konsultaatiokertoja tai tilata räätälöidyn koulutuksen työyhteisöllesi.

 

 
 

VIRTAA JOHTAMISEEN 5h

Käytännönläheinen koulutus esimiesasemassa oleville. Koulutuksessa työskennellään omaan työnkuvaan liittyvien esimiestyön haasteiden kanssa positiivisiin voimavaroihin ja arjen tilanteisiin keskittyen. Osallistujat saavat uusia työvälineitä johtamiseen, työssä jaksamiseen, hallinnollisiin töihin ja oman esimiestyön kehittämiseen.

Lisää virtaa uusille esimiehille ja esimiestyöstä kiinnostuneille.

”Esimiesvalmennuksessa olen oppinut rajaamaan työtäni, löytänyt työvälineitä työyhteisön kanssa työskentelyyn sekä kehittynyt huikeasti viestintä- ja vuorovaikutustaidoissani.”

Virtaa johtamiseen

JATKOVIRTAA JOHTAMISEEN 5h

Esimiestyökoulutuksen jatko-osassa keskitytään esimiehen työhyvinvointiin, pedagogiseen johtamiseen ja kehittymiseen koulutuksen ensimmäisessä osassa käsiteltyjä aiheita syventäen. Toiminnalliset työmenetelmät vahvistavat esimiestyötä tekevien pedagogisia valmiuksia ja auttavat omien vahvuuksien löytämisessä ja hyödyntämisessä.

Lisää virtaa esimiehille ja esimiestyöstä kiinnostuneille.


STARTUP REALITY CHECK!

Kannattava breikki alku- ja kasvuvaiheessa oleville yrityksille. Valmennuksessa pysähdytään startup-yritysten peruskysymysten äärelle. Onko teillä oikea porukka kasassa? Minkälaisia rooleja teillä on ja vedättekö samaan suuntaan, kohti yhteistä visiota? Mitä teette, jos sukset menevät jostain syystä ristiin?

Pohjatyöt kannattaa tehdä kunnolla jo kasvuvaiheessa, vaikka vauhtia tuntuisi riittävän ihan omasta takaa. Reality check -valmennus tarjoaa herättävän breikin, jonka jälkeen olette paremmin valmistautuneita kasvuun ja sen tuomiin haasteisiin.

startup reality check

RISTIRIITOJEN RATKAISU TYÖYHTEISÖSSÄ

Esimiesten työajasta saattaa kulua kohtuuton osa aikuisten ihmisten välisten ristiriitojen selvittelyyn. Tehokas ja käytännönläheinen koulutuspaketti auttaa löytämään yhteisen kielen vaikeissakin asioissa ja antaa toimintamalleja ristiriitatilanteisiin ja niiden ratkaisuun. Koulutuksessa voidaan käsitellä konkreettisiin tilanteisiin sovellettuna esimerkiksi työyhteisökonfliktin syitä, lainsäädäntöä, eri toimijoiden roolia ja ristiriidoille altistavien tekijöiden tunnistamista.

Koulutus on räätälöitävissä työorganisaation tarpeisiin neljän tunnin tehokoulutuksesta aina kahden päivän kurssiin. Koulutukseen voidaan lisätä jatko-osa, jossa työskennellään osallistujien omien esimerkkitapausten parissa käytännönläheisesti. Saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

TAITOJA TAPPELUN SIJAAN

ORGANISAATION TYÖYHTEISÖSOVITTELUN OSAAJAKOULUTUS

Koulutus tuo esimiehille ja asiantuntijoille keinot ja välineet kohdata ristiriitoja ja auttaa osapuolia löytämään ratkaisuja.

• Kolmipäiväinen koulutus kahdessa jaksossa noin 1–2 kuukauden aikana.

• Voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai erikseen sovitussa ympäristössä.

• Voidaan järjestää useamman organisaation yhteiskoulutuksena.

• Enintään 20 hengen ryhmä.

• Kouluttajana työyhteisösovittelun erityisosaaja ja kouluttaja Jonna Linnanahde.

Ristiriitojen ratkaisu työyhteisössä

Lisää virtaa esimiehille, työnjohtajille, ylemmälle johdolle, luottamushenkilöille ja työsuojelurooleissa toimiville.


POWER-PROJEKTI: RAKENNETTA JA TEHOA TYÖHÖN

Koulutusprojekti sosiaali- ja terveystoimen, koulutoimen ja ennaltaehkäisevien mielenterveyspalveluiden käytäntöjen kehittämiseen, työskentelytapojen tehostamiseen ja positiivisen struktuurin luomiseen. Koulutuksessa painotetaan voimavarakeskeistä uudistamista ja itsenäisten työmenetelmien käyttöönottoa. Koulutusprojektin myötä päätöksen teko helpottuu, asiakaslähtöisyys kehittyy ja toiminta tehostuu.

Power-projekti

Projekti sisältää mm. Kick off -päivän, jossa asetetaan tavoitteet, kokouskäytänteiden kehittämistä, verkostotaitojen kehittämistä ja esimiesten työmenetelmien kehittämistä.

Lisää virtaa sosiaali- ja terveystyön ammattilaisille, koulutoimessa työskenteleville, mielenterveyspalvelujen parissa työskenteleville ja esimiehille.

10 kk + 5 krt seurantatapaamista projektin avainhenkilöiden kanssa

”Katja on todella vuorovaikutteinen, positiivinen ja energinen ohjaaja, hänen intohimonsa työn kehittämiseen tarttuu väkisinkin kaikkiin.”


RÄÄTÄLÖITÄVÄT KOULUTUKSET

TYÖHYVINVOINTIKOULUTUS

Yrityksen tarpeisiin räätälöitävä työhyvinvointikoulutus, joka alkaa työntekijöiden henkilökohtaisen tilanteen kartoituksella. Kartoituksen jälkeen mahdollisista muutossuunnista sovitaan yhdessä ja muutokset esimerkiksi elintavoissa ja asenteissa käynnistetään pienin askelin. Työntekijät saavat ajatuksia ja ohjeita hyvinvointiin ja ohjausta oikeaan suuntaan. Tavoitteena on motivoida jokainen tekemään muutoksia itse ja hoitamaan itse itseään. Näin muutoksista tulee todellisia ja pysyvämpiä.

Sijoittamalla ennakoivaan työnhyvinvointiin säästetään selvää rahaa:
Sairaslomalla olevan työntekijän palkka sivukuluineen + juoksevat kulut 40 €/h x 5 pvä = 1600 €/viikko
Kahden viikon sairasloman hinta = n. 3200 €

Samalla hinnalla saa esimerkiksi n. 32 yksilötyönohjausta eli melkein kolmen vuoden työnohjaukset!


MIELENTERVEYDEN ENSIAPU ®1 -KOULUTUS

Kauttamme myös Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu-koulutus!

Kou­lu­tuk­ses­sa osal­lis­tu­ja:

  • Saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

  • Rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä.

  • Saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.

”Työdynamon valmennukseen sijoitettu raha tuli moninkertaisesti takaisin, sillä sairauspoissaolot pienenivät puoleen edellisestä vuodesta. Työilo saatiin takaisin.”


Mindfullness-päivä

Tietoisuustaitojen eli minfulnessin hyödyntäminen työpaikoilla opettaa pysähtymään tähän hetkeen. Läsnäolon taidon harjoitteleminen kehittää kiireen hallintaa ja lisää hyvinvointia ja luovuutta. Mindfulness-harjoitukset auttavat keskittymään olennaiseen ja palautumaan stressaavista tilanteista. Työn tuottavuus paranee, kun stressi ja ahdistus vähenevät. Mindfulness-taidot vaikuttavat myönteisesti johtamiseen, tiimien yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.

Yrityksen tarpeisiin räätälöitävä Mindfullness-koulutus voi sisältää esimerkiksi työyhteisön virkistyspäivään liitettäviä inspiraatioluentoja ja/tai workshop-työskentelyä tai pitempikestoisen koulutuksen.

Inspiraatioluennot:

Räätälöitävissä kohderyhmän mukaan esim. esimiehille, asiantuntijoille tai koko henkilöstölle. Teemaesimerkkejä: työhyvinvointi, rento tuloksellisuus, tunneäly ja asiakaspalvelu. Kesto 1–3 tuntia.

Workshopit:

Räätälöitävissä ja teemoitettavissa luentojen tavoin eri kohderyhmille, sopii hyvin osaksi yrityksen kehityspäiviä. Osallistavat workshopit kestävät 2–4 tuntia.

Kehittämisohjelmat:

Pidemmässä jaksossa toteuttava koulutus, jossa tutustutaan mindfullness-taitojen perusmenetelmiin ja osallistujien omaan harjoitteluun. Kesto 1–3 päivää tai 3–10 tapaamisen sarja.