JOHDA MENESTYSTÄ

 
 

Vain riittävän turvallisessa ympäristössä pääsemme parhaimpaamme. Turvallinen ilmapiiri on tunnistettavissa kahden kysymyksen kautta:

”Uskallanko heittää hullun idean tai ajatuksen pelkäämättä, että tulen nolatuksi”
”Uskallanko pyytää apua tarvittaessa”

Suomalaiseen työelämään tarvitaan asioiden johtamisen oheen kykyä johtaa organisaation kulttuuria ja siellä ilmeneviä tunteita.

Dynamon osaaminen rakentuu kykyymme hahmottaa ihminen ja yhteisöt kokonaisvaltaisesti. Haluamme olla turvaamassa ja edistämässä kokonaisvaltaista perspektiiviä ihmisyyteen, joka ei ole passivoivaa tai voivottelevaa, vaan ratkaisukeskeistä ja innovatiivista.

Kokeneina ohjaustyön ammattilaisina tiedämme, että työkyky liittyy paitsi yksilön omiin voimavaroihin, myös työn prosesseihin, työyhteisön pelisääntöihin ja suhteisiin, mutta myös henkilökohtaiseen elämään. Siksi olemme halunneet luoda kokonaisvaltaisia ratkaisuja organisaatiosi toimintakyvyn, tuloksenteon ja yhteisöllisen sekä yksilöllisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Voimapankki ® on täysi uusi tapa hyödyntää ennakoivan työhyvinvoinnin tukipalveluja. Voimapankissa henkinen työpääomasi kasvaa korkoa.