elina mäkelä

ELINA MÄKELÄ

Yritysvalmentaja, Sertifioitu Business Coach, Tradenomi AMK (yrittäjyys)

Positiivinen, rohkaiseva ja tavoiteorientoitunut valmennustapani auttaa työyhteisöä ja yksilöitä löytämään piileviä kykyjään sekä saavuttamaan halutut tavoitteet. Vahva taustani businessmaailmassa on antanut näkemystä muutosten haasteista, mutta myös niiden mahdollisuuksista. Mottoni "kaikki on mahdollista" heijastuu vahvasti valmennukseeni; rajoittavat ajatus-ja uskomusmallit saavat kyytiä valmennuksessani kun autan löytämään uusia, luovempia ajattelumalleja ja oivalluksia sekä päästämään irti vanhasta ja toimimattomasta. Uudet ajatuspolut vievät uusiin työskentelytapoihin ja saavutuksiin sekä auttavat yritystä pääsemään entistä varmempien yksilöiden avulla seuraavalle tasolle.